Budujesz lokal? Wyszukaj dobra spólkeoferujaca uslugi geodezyjne!

Jeśli podjąłeś decyzję postawić swoją nieruchomość, współpraca z geodetą będzie konieczna. Jest bardzo duża ilość wymaganych formalnie czynności, które muszą być zrobione przez wykwalifikowanego geodetę. Stworzona poprzez niego dokumentacja tworzy podstawę do otrzymania pozwolenia na budowę, niemniej jednak to jeszcze nie koniec prac, jakie będzie musiał stworzyć. Pierwszą zasadniczą operacją wykonywaną przez geodetę są prace, w skutek których robiona jest mapa w celach projektowych, niezbędna przy staraniu się o wymienione wyżej pozwolenie na budowę. Na taką mapę geodeta nanosi szkice odpowiadające stanowi zagospodarowania obszaru, a takżepotrzebne pomiary. Dokument ten ma nie tylko znaczenie w procesie ubiegania się o certyfikat na budowę, ale stanowi też bazę w następnych pracach architektonicznych. Źródło: glob-kz.pl Następnym działaniem podejmowanym poprzez geodetę na terenie budowy jest stworzenie granic parceli oraz dodatkowo samego budynku. Podczas tego procesu wyliczane są osie podstaw, a również niezbędne przyłącza, przykładowowodociągowe, gazowe, elektryka, kanalizacja. Ostatnim etapem zamówień geodety na działce pod budowę jest inwentaryzacja budynku określana też inwentaryzacją podwykonawczą. Ta czynność, w odróżnieniu do poprzednich, wykonywana jest już po skończeniu budowy. Polega ona na weryfikacji, czy metoda wykonania budynku jest w zgodzie z przeprowadzonym wcześniej wytyczeniem. W procesie inwentaryzacji sporządzana jest stosowna dokumentacja, która zawiera w sobie wszystkie dane odnośnie przestrzennego rozmieszczenia obiektów na działce.